top of page

Insects out


Det er skremmende at så mange fuglearter og insekter forsvinner i aksellererende tempo. Jeg jobber for tida med en serie som handler litt om det. Opprørt og opprømt lager jeg en slags avtrykk av fantasi-insekter, som jeg jobber videre med.

bottom of page